BWZ loạt nặng sân đỗ feeder được thiết kế bởi GCM là một mới loại cao hiệu quả truyền thiết bị. Nó hấp thụ GCM thập kỷ năm kinh nghiệm trong thiết kế & sản xuất truyền máy và công nghệ tiên tiến của thế giới. Feeder sân đỗ này là đặc biệt phù hợp cho ngắn-khoảng cách truyền.

NHẬN GIÁCHAT SỐNG

Tính năng, đặc điểm

  • Sử dụng tạo hợp kim thép tấm, máy có thọ lâu dài và đòi hỏi không có bảo trì.
  • Nó có căng thẳng cao và đó là có hiệu suất rất ổn định bằng cách sử dụng theo dõi.
  • Cho cấu trúc đơn giản của nó, nó rất dễ dàng để duy trì.
  • BWZ loạt nặng sân đỗ feeder có ứng dụng rộng rãi và nhiệt độ, độ ẩm và môi trường có ít hoặc không có tác động vào nó

Yêu cầu

The BWZ loạt nặng sân đỗ ăn được sử dụng rộng rãi trong khai thác khoáng sản kim loại, xây dựng, ngành công nghiệp xi măng và ngành công nghiệp than và vân vân. Chống ăn mòn và nghiền kháng chiến, hầu hết các vật liệu có thể được vận chuyển bằng máy này.

Dữ liệu