GCM thiết lập một văn phòng chi nhánh địa phương ở Chile, đó là một trong các thị trường bán hàng quan trọng nhất của GCM ở Nam Mỹ. Mỗi năm, một số lớn các khách hàng mua nghiền và bột làm máy móc sản xuất bởi GCM, và chúng tôi đã giành được sự tin tưởng từ khách hàng của chúng tôi bởi vì các cao chất lượng sản phẩm và sau bán hàng dịch vụ.

Của khách hàng nền:

Vào năm 2011, các khách hàng liên hệ với người bán hàng của chúng tôi trong văn phòng chi nhánh Chile. Khách hàng muốn thiết lập một quặng đồng nghiền thực vật với các yêu cầu sau: < br / > Chất liệu: đồng quặng < br / > Max. nguồn cấp dữ liệu kích thước: 900mm < br / > Kích thước sản phẩm cuối cùng: 0-6 mm < br / > Sức chứa: 100-120tph